QUY ĐỊNH SỬ DỤNG HỆ THỐNG XÁC THỰC

Mọi thành viên đã đăng ký - nâng cấp Áp dụng tài khoản thuộc nhà Cung cấp đều có thể đăng tải, tạo mới hồ sơ Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi... Vì vậy, để phù hợp với tiêu chuẩn chung khi sử dụng Ứng dụng Xác Thực - Hệ thống Xác thực, quý vị cần tuân thủ theo Quy định sử dụng Hệ thống Xác thực sau đây:

Định nghĩa thuật ngữ:
- Nhà cung cấp: Là các cá nhân, tổ chức sử dụng ứng dụng Xác Thực để cung cấp thông tin về Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi...
Quy định chung
Các nội dung cấm: Xử lý vi phạm

Người dùng vi phạm một trong các quy định trên hoặc liên quan đến quy định pháp luật không cho phép, thì phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm, Xác Thự sẽ tiến hành một số biện pháp xử lý phù hợp như xóa Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi..., khóa tài khoản, yêu cầu nhà cung cấp đền bù thiệt hại nếu có,v.v...

Công bố thông tin

Ứng dụng Xác Thực hoạt động dựa trên tiêu chí cung cấp thông tin cho người sử dụng khi Truy xuất nhanh thông tin Sản phẩm, Cây trồng, Vật nuôi... Vì vậy ứng dụng hay Hệ thống Xác thực giữ vai trò là cầu nối giữa nhà cung cấp và người sử dụng hoặc người tiêu dùng nhận biết thông tin mà nhà cung cấp dựa trên cơ sở thực tiễn cùng với các thuật toán xử lý thông tin để cung cấp cho người sử dụng truy xuất được chính xác.

Vậy trên cơ sở này, nhà cung cấp khi đăng tải thông tin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật với những gì đã đăng tải và Đồng ý để hệ thống Xác thực lưu trữ thông tin và cung cấp thông tin cho người sử dụng khi truy xuất dữ liệu bằng các hình thức Quét mã vạch hay bằng liên kết tới thông tin của nhà cung cấp...

* Quy định này có thể được cập nhật quy định mới hơn mà không cần báo trước.